Soru:

mindeki payı en azdır. 5. . Türkiye'de ormanlar ve otlaklar ekonomiye önemli katkı sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar; hayvancı

mindeki payı en
azdır.
5.
.
Türkiye'de ormanlar ve otlaklar ekonomiye önemli katkı
sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar; hayvancılık faaliyeti,
mobilya ve kâğıt üretimi yapılmasına imkân tanımıştır.
Aşağıda verilen yörelerden hangisinde orman ve otlak-
lar daha az önemli bir doğal kaynaktır?
A) Erzurum-Kars
B) Batı Karadeniz
Kiyi Ege
D) Doğu Karadeniz
E) Tuz Gölü ve çevresi
Coğrafya Soru Bankası

mindeki payı en azdır. 5. . Türkiye'de ormanlar ve otlaklar ekonomiye önemli katkı sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar; hayvancılık faaliyeti, mobilya ve kâğıt üretimi yapılmasına imkân tanımıştır. Aşağıda verilen yörelerden hangisinde orman ve otlak- lar daha az önemli bir doğal kaynaktır? A) Erzurum-Kars B) Batı Karadeniz Kiyi Ege D) Doğu Karadeniz E) Tuz Gölü ve çevresi Coğrafya Soru Bankası