Soru:

mosies katman gazı tarafından tutulur. Su döngüsü yere en yakın katman olan indeperster de + gerçekleşir. S Trom 11. Fi 9. Dünya

mosies katman
gazı tarafından tutulur.
Su döngüsü yere en yakın katman olan indeperster de
+
gerçekleşir.
S
Trom
11. Fi
9. Dünyada demir yolu ulaşımı ile ilgili verilen bilgiler-
den hangisi doğru değildir?
A) Kara ve deniz yolu ulaşımına göre daha geç dönem-
lerde gelişmiştir.
B)
Sanayi Devrimi ile buhar gücünün makinelerde kul-
lanılması demir yolu ulaşımının gelişmesinde etkili
olmuştur.
I OU
@ Dünyada ilk demir yolu ağı Japonya'da kurulmuştur.
D) Gelişmiş ülkelerde demir yolu ağı az gelişmiş ülkele-
re göre daha fazladır.
E) Kara yollarına göre daha güvenli ve daha ucuz bir
taşıma sistemidir.
15

mosies katman gazı tarafından tutulur. Su döngüsü yere en yakın katman olan indeperster de + gerçekleşir. S Trom 11. Fi 9. Dünyada demir yolu ulaşımı ile ilgili verilen bilgiler- den hangisi doğru değildir? A) Kara ve deniz yolu ulaşımına göre daha geç dönem- lerde gelişmiştir. B) Sanayi Devrimi ile buhar gücünün makinelerde kul- lanılması demir yolu ulaşımının gelişmesinde etkili olmuştur. I OU @ Dünyada ilk demir yolu ağı Japonya'da kurulmuştur. D) Gelişmiş ülkelerde demir yolu ağı az gelişmiş ülkele- re göre daha fazladır. E) Kara yollarına göre daha güvenli ve daha ucuz bir taşıma sistemidir. 15