Soru:

nası l'in mü- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F1 / DENEME-5 B K Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen doğrultudaki taralı alan içinde aşa

nası
l'in mü-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F1 / DENEME-5 B
K
Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen doğrultudaki
taralı alan içinde aşağıdaki doğal unsurlardan hangi-
sine rastlanmaz?
A) Maki ve bozkır bitki topluluklarına
B) Tuz üretiminde kullanılan kapalı havza gölüne
C) Yurt dışından kaynağını alan akarsulara
D) Çayır bitki örtüsü altında gelişen koyu renkli çernez-
yom topraklarına
E) Yarı kurak karasal iklim bölgelerine
8.
Aşağıdaki haritada Afrika'nın önemli ülkelerinden biri
olan Mısır'ın coğrafi konumu gösterilmiştir.
7.
TY
9.

nası l'in mü- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F1 / DENEME-5 B K Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen doğrultudaki taralı alan içinde aşağıdaki doğal unsurlardan hangi- sine rastlanmaz? A) Maki ve bozkır bitki topluluklarına B) Tuz üretiminde kullanılan kapalı havza gölüne C) Yurt dışından kaynağını alan akarsulara D) Çayır bitki örtüsü altında gelişen koyu renkli çernez- yom topraklarına E) Yarı kurak karasal iklim bölgelerine 8. Aşağıdaki haritada Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Mısır'ın coğrafi konumu gösterilmiştir. 7. TY 9.