Soru:

ndıran 1. Dünya üzerinde genel iklim ko- şulları ve arazi yapısı bakımından belirli özellikleri gösteren, büyük coğrafi bölgeler

ndıran
1. Dünya üzerinde genel iklim ko-
şulları ve arazi yapısı bakımından
belirli özellikleri gösteren, büyük
coğrafi bölgelerdeki benzer hayvan
ve bitki topluluklarının, üzerinde
yaşadığı bölgelerle birlikte adlan-
dırılmasıdır.
ik
ları
II. inorganik maddelerin, sürekli ola-
rak cansız ortamdan alınıp canlı
unsurlar arasında kullanıldıktan
sonra tekrar cansız ortama veril-
mesidir.
a-
III. Bir bölgedeki genlerin, türlerin,
ekosistemlerin, ekolojik olayların
oluşturduğu bütündür.
a
7
IV. Güneşten gelen enerji, fotosentez
yapan canlıların ürettikleri besin-
lerde depolanır. Bu besin madde-
lerinin, beslenme yoluyla bir can-
lidan diğerine aktarılmasıdır.
U
Yukarıda numaralandırılarak verilen ifa-
delerde aşağıda yer alan tanimlardan
hangisine yer verilmemiştir? (X)
A) Biyoçeşitlilik
B) Madde döngüsü
e Besin zinciri
D) Ekosistem
E) Biyom

ndıran 1. Dünya üzerinde genel iklim ko- şulları ve arazi yapısı bakımından belirli özellikleri gösteren, büyük coğrafi bölgelerdeki benzer hayvan ve bitki topluluklarının, üzerinde yaşadığı bölgelerle birlikte adlan- dırılmasıdır. ik ları II. inorganik maddelerin, sürekli ola- rak cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında kullanıldıktan sonra tekrar cansız ortama veril- mesidir. a- III. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bütündür. a 7 IV. Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlıların ürettikleri besin- lerde depolanır. Bu besin madde- lerinin, beslenme yoluyla bir can- lidan diğerine aktarılmasıdır. U Yukarıda numaralandırılarak verilen ifa- delerde aşağıda yer alan tanimlardan hangisine yer verilmemiştir? (X) A) Biyoçeşitlilik B) Madde döngüsü e Besin zinciri D) Ekosistem E) Biyom