Soru:

nıflandırılabilir, Buna göre aşağıdaki doğal kaynaklar bir kritere göre sı- huflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmanın dışın

nıflandırılabilir,
Buna göre aşağıdaki doğal kaynaklar bir kritere göre sı-
huflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmanın dışında ka-
lir?
C) Kömür
A) Petrol
B) Doğal gaz
D) Orman
E) Madenler
Aşağıdaki doğal kaynaklarla ilgili verilen bilgi-örnek
ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Doğal kaynak yönünden zengin olan ülkelerin ekono-
mik güçleri de fazladır. (Moğolistan)
B) Doğal kaynaklar bir ülkenin tek başına kalkınmasında
yeterli değildir. (Nijerya)
C) Doğal kaynaklar yönünden zengin ve sanayileşmiş ül-
keler ekonomik yönden hızlı gelişmiştir. (Rusya)
D) Doğal kaynaklar yönünden zengin olmadığı hâlde sa-
nayi ve teknoloji alanında ileri düzeyde olan ülkeler ge-
lişmiştir. (Japonya)
E) Hem doğal kaynaklar hem de teknoloji bakımından fakir
olan ülkelerin kalkınma düzeyi çok düşüktür. (Somali)
Coğrafya Soru Bankası
94

nıflandırılabilir, Buna göre aşağıdaki doğal kaynaklar bir kritere göre sı- huflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmanın dışında ka- lir? C) Kömür A) Petrol B) Doğal gaz D) Orman E) Madenler Aşağıdaki doğal kaynaklarla ilgili verilen bilgi-örnek ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Doğal kaynak yönünden zengin olan ülkelerin ekono- mik güçleri de fazladır. (Moğolistan) B) Doğal kaynaklar bir ülkenin tek başına kalkınmasında yeterli değildir. (Nijerya) C) Doğal kaynaklar yönünden zengin ve sanayileşmiş ül- keler ekonomik yönden hızlı gelişmiştir. (Rusya) D) Doğal kaynaklar yönünden zengin olmadığı hâlde sa- nayi ve teknoloji alanında ileri düzeyde olan ülkeler ge- lişmiştir. (Japonya) E) Hem doğal kaynaklar hem de teknoloji bakımından fakir olan ülkelerin kalkınma düzeyi çok düşüktür. (Somali) Coğrafya Soru Bankası 94