Soru:

nik larda IV 37. Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağl \ olarak, var

nik
larda
IV
37. Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı
fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağl
\ olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler
kurulmaya başlanmıştır:
Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
daha fazla olmuştur?
A) Göçlerin artması
B) Ulaşımın gelişmesi
C) Tüketimin artması
D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması
E) Alışveriş merkezlerinin kurulması

nik larda IV 37. Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağl \ olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmaya başlanmıştır: Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? A) Göçlerin artması B) Ulaşımın gelişmesi C) Tüketimin artması D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması E) Alışveriş merkezlerinin kurulması