Soru:

nutusan elik Plitik onunden 6 an hangisi, ni meye yönelik Aşağıdaki grafikte, Japonya'nın 2020 yılına kadar belirle- nen nüfusu

nutusan
elik
Plitik onunden 6
an hangisi, ni
meye yönelik
Aşağıdaki grafikte, Japonya'nın 2020 yılına kadar belirle-
nen nüfusu ile 2050 yılına kadar tahmini nüfusu verilmiştir.
Milyon
Tahmin edilen
150
128,5
126,5
120
110
Hin
nacıyla çeşit
ora
yir
sa
rinden mual
90
85
yo
t
60-
artırmak i
Tahmini rakamlar
Gerçekleşen rakamlar
30
1950-
1960-
1970-
1980-
1990-
2000-
2010-
-0761
Love
1920-
1930-
2040
2050
20707
2060-
20901
2100-
2080
Yillar
k halkın da
Grafik incelendiğinde, tahmini rakamlar bölümünde, nüfu-
sun sürekli düşme eğiliminde olduğu görülmektedir.
Buna göre, tahmini rakamlar bölümünde nüfusun sü-
rekli düşme eğiliminde olması, aşağıdakilerin hangisi-
ne bakılarak belirlenmiş olabilir?
mesi
ştırılmas
en kabu
A) Kent nüfusunun artmasına
B) Kişi başına düşen milli gelirin azalmasına
© Dış göç alımının artmasına
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına
E) Doğum oranlarının sürekli düşmesine
alınma
us arte
deš
en
7.
1. Evlilik yaşının yükseltilmesi

nutusan elik Plitik onunden 6 an hangisi, ni meye yönelik Aşağıdaki grafikte, Japonya'nın 2020 yılına kadar belirle- nen nüfusu ile 2050 yılına kadar tahmini nüfusu verilmiştir. Milyon Tahmin edilen 150 128,5 126,5 120 110 Hin nacıyla çeşit ora yir sa rinden mual 90 85 yo t 60- artırmak i Tahmini rakamlar Gerçekleşen rakamlar 30 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000- 2010- -0761 Love 1920- 1930- 2040 2050 20707 2060- 20901 2100- 2080 Yillar k halkın da Grafik incelendiğinde, tahmini rakamlar bölümünde, nüfu- sun sürekli düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna göre, tahmini rakamlar bölümünde nüfusun sü- rekli düşme eğiliminde olması, aşağıdakilerin hangisi- ne bakılarak belirlenmiş olabilir? mesi ştırılmas en kabu A) Kent nüfusunun artmasına B) Kişi başına düşen milli gelirin azalmasına © Dış göç alımının artmasına D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına E) Doğum oranlarının sürekli düşmesine alınma us arte deš en 7. 1. Evlilik yaşının yükseltilmesi