Soru:

onucunda işaretlenmiş ? E) V bilgilerden Ir. - aşlı nüfusa 19. Aşağıda bir nüfus piramidi verilmiştir. 100+ 95-99 90-94 85-89 Ka

onucunda
işaretlenmiş
?
E) V
bilgilerden
Ir. -
aşlı nüfusa
19. Aşağıda bir nüfus piramidi verilmiştir.
100+
95-99
90-94
85-89
Kadın
Erkek
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
400 300 200 100
0
0 100 200 300 400
Nüfus (bin)
Piramide bakıldığında aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Son yıllarda doğum oranlarını arttırmaya yönelik
politikalar izleyen ABD ve Kanada gibi gelişmiş
ülkelere ait nüfus piramididir.
B) Düşük doğum ve ölüm oranlarına sahip İsveç,
Danimarka, Belçika gibi gelişmiş ülkelere ait nüfus
piramididir.
C) Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip Bangladeş,
Somali gibi ülkelere ait nüfus piramididir.
DTDoğum oranlarının fazla olduğu ancak çocuk
ölümlerinin azalmaya başladığı İran, Nijerya gibi
gelişmekte olan ülkelere aittir.
E) Doğum oranı fazla ancak son yıllarda doğum oranını
azaltmaya yönelik politikalar izleyen Finlandiya gibi
ülkelere aittir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
●
MEB 2021 - 2022
1609
20. Felsefenin bazı özellikleri şöy
• Herhangi bir düşünceyi y
onu hemen kabul etmek y
geçirmektir.
• Bilim

onucunda işaretlenmiş ? E) V bilgilerden Ir. - aşlı nüfusa 19. Aşağıda bir nüfus piramidi verilmiştir. 100+ 95-99 90-94 85-89 Kadın Erkek 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 400 300 200 100 0 0 100 200 300 400 Nüfus (bin) Piramide bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Son yıllarda doğum oranlarını arttırmaya yönelik politikalar izleyen ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelere ait nüfus piramididir. B) Düşük doğum ve ölüm oranlarına sahip İsveç, Danimarka, Belçika gibi gelişmiş ülkelere ait nüfus piramididir. C) Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip Bangladeş, Somali gibi ülkelere ait nüfus piramididir. DTDoğum oranlarının fazla olduğu ancak çocuk ölümlerinin azalmaya başladığı İran, Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelere aittir. E) Doğum oranı fazla ancak son yıllarda doğum oranını azaltmaya yönelik politikalar izleyen Finlandiya gibi ülkelere aittir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ● MEB 2021 - 2022 1609 20. Felsefenin bazı özellikleri şöy • Herhangi bir düşünceyi y onu hemen kabul etmek y geçirmektir. • Bilim