Soru:

or avr un ib 36. Bir coğrafya öğretmeni turizm konusunu işledikten son- ra öğrencilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştir. 1. Dün

or
avr
un
ib
36. Bir coğrafya öğretmeni turizm konusunu işledikten son-
ra öğrencilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştir.
1. Dünyada en fazla turist alan ülke hangisidir?
2. Dünyada turizm geliri en yüksek ülke hangisidir?
Buna göre öğrencilerin aşağıdaki cevaplarından
hangileri doğrudur?
1. sorunun cevabı
2. sorunun cevabı
A)
Fransa
ABD
Fransa
İspanya
B)
C)
D)
ABD
Fransa
ABD
İspanya
E)
İspanya
ABD
vairler

or avr un ib 36. Bir coğrafya öğretmeni turizm konusunu işledikten son- ra öğrencilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştir. 1. Dünyada en fazla turist alan ülke hangisidir? 2. Dünyada turizm geliri en yüksek ülke hangisidir? Buna göre öğrencilerin aşağıdaki cevaplarından hangileri doğrudur? 1. sorunun cevabı 2. sorunun cevabı A) Fransa ABD Fransa İspanya B) C) D) ABD Fransa ABD İspanya E) İspanya ABD vairler