Soru:

Oracao ve Yeni Çağ'da Coğrafya biliminin gelismesinde Türk-İslam bilim insanlarının önemli katkılan olmuştur. On- ceki dönemlerd

Oracao ve Yeni Çağ'da Coğrafya biliminin gelismesinde
Türk-İslam bilim insanlarının önemli katkılan olmuştur. On-
ceki dönemlerde Avrupa da ortaya konan eserlerin çevirile-
ri ve yeni çalışmalar ile Coğrafya bilimi Türk-Islam toplum-
larında oldukça ilgi görmüştür.
Buna göre aşağıdaki bilim insanı ile eser eşleştirmele-
rinden hangisi yanlıştır?
Eser
Bilim insani
A) Ibn Haldun
Mukaddime
B) Ahmed El Biruni
Nihayet-ül Emakin
C) Seydi Ali Reis
Kitabı Bahriye
D) Ibni Havkal
Suret el Arz
E) Muhammed Idrisi
Kitabı Rüşandi

Oracao ve Yeni Çağ'da Coğrafya biliminin gelismesinde Türk-İslam bilim insanlarının önemli katkılan olmuştur. On- ceki dönemlerde Avrupa da ortaya konan eserlerin çevirile- ri ve yeni çalışmalar ile Coğrafya bilimi Türk-Islam toplum- larında oldukça ilgi görmüştür. Buna göre aşağıdaki bilim insanı ile eser eşleştirmele- rinden hangisi yanlıştır? Eser Bilim insani A) Ibn Haldun Mukaddime B) Ahmed El Biruni Nihayet-ül Emakin C) Seydi Ali Reis Kitabı Bahriye D) Ibni Havkal Suret el Arz E) Muhammed Idrisi Kitabı Rüşandi