Soru:

Orman yanginlari Tektonik depremler Sel ve taşkın Yukarıdaki afetlerden hangilerinin meydana gelmesin- de hem doğal hem de beşer

Orman yanginlari
Tektonik depremler
Sel ve taşkın
Yukarıdaki afetlerden hangilerinin meydana gelmesin-
de hem doğal hem de beşeri faktörlerin etkisi vardır?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve II
E) I, ILVETTI

Orman yanginlari Tektonik depremler Sel ve taşkın Yukarıdaki afetlerden hangilerinin meydana gelmesin- de hem doğal hem de beşeri faktörlerin etkisi vardır? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) II ve II E) I, ILVETTI