Soru:

Örnek-3 Doğal nüfus artışı, doğumların ölümlerden fazla olma- sıyla meydana gelirken, gerçek nüfus artışında doğum- ların yanısı

Örnek-3
Doğal nüfus artışı, doğumların ölümlerden fazla olma-
sıyla meydana gelirken, gerçek nüfus artışında doğum-
ların yanısıra göçler etkili olur.
Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangilerinin
nüfus artışında doğumların yüksek olması etkilidir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V

Örnek-3 Doğal nüfus artışı, doğumların ölümlerden fazla olma- sıyla meydana gelirken, gerçek nüfus artışında doğum- ların yanısıra göçler etkili olur. Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangilerinin nüfus artışında doğumların yüksek olması etkilidir? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V