Soru:

OSO TYTalle 9. Yeryüzünde afetlerin oluşmasında etkili olan bazı faktörler şunlardır: • Jeolojik yapı ● Klimatik faktörler ● Jeo

OSO
TYTalle
9. Yeryüzünde afetlerin oluşmasında etkili olan bazı faktörler
şunlardır:
• Jeolojik yapı
●
Klimatik faktörler
● Jeomorfolojik yapı
• Litolojik özellikler
Bu faktörlerin tamamı aşağıdaki afetlerden hangisinin
oluşmasında etkilidir?
A) Tsunami
B) Heyelan
C) Çiğ
D) Kasırga
delf
E) Sel ve taşkın

OSO TYTalle 9. Yeryüzünde afetlerin oluşmasında etkili olan bazı faktörler şunlardır: • Jeolojik yapı ● Klimatik faktörler ● Jeomorfolojik yapı • Litolojik özellikler Bu faktörlerin tamamı aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşmasında etkilidir? A) Tsunami B) Heyelan C) Çiğ D) Kasırga delf E) Sel ve taşkın