Soru:

OSYM Ekonomik etkinliklerin süreklili- ği arz talep dengesine bağlıdır. Bir ürüne olan talebin azalması, ürünün üretimini azaltm

OSYM
Ekonomik etkinliklerin süreklili-
ği arz talep dengesine bağlıdır.
Bir ürüne olan talebin azalması,
ürünün üretimini azaltmakta hatta
durma noktasına getirebilmek-
tedir.
Buna göre; aşağıdakilerden
hangisi, bu duruma örnek gös-
terilemez?
A) Kuş gribine bağlı olarak kü-
mes hayvanları üretiminin
azalması
By İnsanların beslenme alışkan-
lığındaki değişime bağlı ola-
rak balik üretiminin azalması
C) Yapay ipeğe göre daha pa-
halı olan doğal ipek üretimi-
nin azalması
D) Çevre duyartlığının ve sivil
toplum kuruluşlarının etkisiy-
le kürk kullanımının azalması
E) Toplumların bilinçlenmesi ile
GDO'lu (Genetiği Değiştiril-
miş organizmalar) ürünlerin
üretiminin azalması
Cevap:B

OSYM Ekonomik etkinliklerin süreklili- ği arz talep dengesine bağlıdır. Bir ürüne olan talebin azalması, ürünün üretimini azaltmakta hatta durma noktasına getirebilmek- tedir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gös- terilemez? A) Kuş gribine bağlı olarak kü- mes hayvanları üretiminin azalması By İnsanların beslenme alışkan- lığındaki değişime bağlı ola- rak balik üretiminin azalması C) Yapay ipeğe göre daha pa- halı olan doğal ipek üretimi- nin azalması D) Çevre duyartlığının ve sivil toplum kuruluşlarının etkisiy- le kürk kullanımının azalması E) Toplumların bilinçlenmesi ile GDO'lu (Genetiği Değiştiril- miş organizmalar) ürünlerin üretiminin azalması Cevap:B