Soru:

Paralel kenordic a vederea git bom se agilor 90° olan 670 Edat (liges) / Bağlaç / Ünlem Kavrame Test - T- Aşağıdakilerin hangisi

Paralel kenordic
a vederea git bom se agilor 90° olan 670
Edat (liges) / Bağlaç / Ünlem
Kavrame
Test - T-
Aşağıdakilerin hangisinde edat yolctur?
A) Ben Gönen'de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşürde artik bir serap gibiydi. Birçok yeri unutulan, eski,
uzak bir rüya gibi oldu.
B) O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camisi'ni, karşısındaki küçük, harap
şadırvani, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havu-
zunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum.
C) Ama beyaz bir unutus dumanı önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder... Pek uzun gurbetlerden sonra vatanina
dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an önce göremediği için
nasıl hüzünlenirse ben de tipkı böyle meraka, sabırsızlığa benzer bir acı duyarım.
D) O, her akşam sürülerin, mandalann, ineklerin geçtiği tozlu, taşsız yollar, yosunlu, siyah kiremitli çatılar, büyük duvarlar,
küçük, ahşap köprüler, uçsuz bucaksız tarlalar, alçak çitler hep bu duman içinde erir.
Kavrama Ede
Test
6. Asagidaki cümlele
hem bağlaç kullar
A Senin geldiğin
B) Arabanın yakıt
Onemli bir ko
geldim ve gid
Di Nasıl bir gün
--
5. Uzun zaman
kadar olmuş
yaşıma gele
nu almamis
emanet edi
Bu meting
ye lattığ
de yer al
A) Senir
tim.
3.
noisinde bağlaç kulla-

Paralel kenordic a vederea git bom se agilor 90° olan 670 Edat (liges) / Bağlaç / Ünlem Kavrame Test - T- Aşağıdakilerin hangisinde edat yolctur? A) Ben Gönen'de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşürde artik bir serap gibiydi. Birçok yeri unutulan, eski, uzak bir rüya gibi oldu. B) O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camisi'ni, karşısındaki küçük, harap şadırvani, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havu- zunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. C) Ama beyaz bir unutus dumanı önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder... Pek uzun gurbetlerden sonra vatanina dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an önce göremediği için nasıl hüzünlenirse ben de tipkı böyle meraka, sabırsızlığa benzer bir acı duyarım. D) O, her akşam sürülerin, mandalann, ineklerin geçtiği tozlu, taşsız yollar, yosunlu, siyah kiremitli çatılar, büyük duvarlar, küçük, ahşap köprüler, uçsuz bucaksız tarlalar, alçak çitler hep bu duman içinde erir. Kavrama Ede Test 6. Asagidaki cümlele hem bağlaç kullar A Senin geldiğin B) Arabanın yakıt Onemli bir ko geldim ve gid Di Nasıl bir gün -- 5. Uzun zaman kadar olmuş yaşıma gele nu almamis emanet edi Bu meting ye lattığ de yer al A) Senir tim. 3. noisinde bağlaç kulla-