Soru:

Prizma DENEME-2 8. Aşağıda, Türkiye'nin 1927-2017 yılları arasındaki farklı dönemlere göre nüfus miktarı ve nüfus artış hızı değ

Prizma
DENEME-2
8.
Aşağıda, Türkiye'nin 1927-2017 yılları arasındaki
farklı dönemlere göre nüfus miktarı ve nüfus artış
hızı değişim grafiği verilmiştir.
Nüfus Miktarı
Nüfus Artış
(milyon kişi)
HIZI (%)
lörtgen
d
904
80-
70-
60
50
40
30-
20
10-
0
Ceuresi X Yühschl
45
- 40
-35
-30
25
- 20
15
10
5
0
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2010
2017
Yalnızca grafikteki
bilgiler göz önünde bulun-
durulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem
1945 yılıdır.
B) 1985'ten sonra nüfus artış hızı sürekli düşmüştür.
C) Kentsel nüfus miktarı kırsal nüfus miktarını
1980'den sonra geçmiştir.
D Türkiye'nin nüfus miktarı sürekli artmıştır.
E) Verilen yıllarda nüfus artış hızı hiçbir zaman %
30'un üzerine çıkmamıştır.

Prizma DENEME-2 8. Aşağıda, Türkiye'nin 1927-2017 yılları arasındaki farklı dönemlere göre nüfus miktarı ve nüfus artış hızı değişim grafiği verilmiştir. Nüfus Miktarı Nüfus Artış (milyon kişi) HIZI (%) lörtgen d 904 80- 70- 60 50 40 30- 20 10- 0 Ceuresi X Yühschl 45 - 40 -35 -30 25 - 20 15 10 5 0 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2010 2017 Yalnızca grafikteki bilgiler göz önünde bulun- durulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 1945 yılıdır. B) 1985'ten sonra nüfus artış hızı sürekli düşmüştür. C) Kentsel nüfus miktarı kırsal nüfus miktarını 1980'den sonra geçmiştir. D Türkiye'nin nüfus miktarı sürekli artmıştır. E) Verilen yıllarda nüfus artış hızı hiçbir zaman % 30'un üzerine çıkmamıştır.