Soru:

Prunun çok yüksek olması B) Fosil kaynaklar bakımında zengin olman C) Yazlar yagish, kiblanurak geçen biridir tipli rülmesi D) G

Prunun çok yüksek olması
B) Fosil kaynaklar bakımında zengin olman
C) Yazlar yagish, kiblanurak geçen biridir tipli
rülmesi
D) Geniş tarım alanlar ve sulama olarak bu
lunması
E) Kentsel nofus oranının yüksek olması
10. Aşağıdaki haritada işaretlenmiş bölgelerin yer sekilleri ve
iklim özelliklerine göre hangi tür bölgede yer aldığı tablo
da verilmiştir.
Yer şekillerine göre Iklim tiplerine göre
1 Dağlık
Karadeniz
2.
Düz - Ovalık
Karasal
3 Dağlık
Akdeniz
4 Dağlık
Karasal
Buna göre, numaralanan alanlardan hangilerinin bu-
lunduğu bölge yanlış verilmiştir?
C) 1 ve 2
B) Yalnız 3
A) Yalnız 1
D) 2 ve 4
E) 3 ve 4
Diğer sayfaya geçiniz.

Prunun çok yüksek olması B) Fosil kaynaklar bakımında zengin olman C) Yazlar yagish, kiblanurak geçen biridir tipli rülmesi D) Geniş tarım alanlar ve sulama olarak bu lunması E) Kentsel nofus oranının yüksek olması 10. Aşağıdaki haritada işaretlenmiş bölgelerin yer sekilleri ve iklim özelliklerine göre hangi tür bölgede yer aldığı tablo da verilmiştir. Yer şekillerine göre Iklim tiplerine göre 1 Dağlık Karadeniz 2. Düz - Ovalık Karasal 3 Dağlık Akdeniz 4 Dağlık Karasal Buna göre, numaralanan alanlardan hangilerinin bu- lunduğu bölge yanlış verilmiştir? C) 1 ve 2 B) Yalnız 3 A) Yalnız 1 D) 2 ve 4 E) 3 ve 4 Diğer sayfaya geçiniz.