Soru:

RLESME 10. Olumsuz coğrafi koşullara karşın değerli maden yataklan na sahip olması bazı yerleşmelerin kurulmasını sağlamıştır. B

RLESME
10. Olumsuz coğrafi koşullara karşın değerli maden yataklan
na sahip olması bazı yerleşmelerin kurulmasını sağlamıştır.
Bu tür yerleşmelere;
1. Dikson
II. Ust Nera
III. La Paz
2
IV. Katmandu
sehirlerinden hangileri örnek gösterilebilir?
A) I ve il
B) I ve III
C) I ve IV
D) Il ve 111
E) III ve IV

RLESME 10. Olumsuz coğrafi koşullara karşın değerli maden yataklan na sahip olması bazı yerleşmelerin kurulmasını sağlamıştır. Bu tür yerleşmelere; 1. Dikson II. Ust Nera III. La Paz 2 IV. Katmandu sehirlerinden hangileri örnek gösterilebilir? A) I ve il B) I ve III C) I ve IV D) Il ve 111 E) III ve IV