Soru:

runningis ty 23. jable emnet shords) isod 13 Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinin tarım

runningis ty
23.
jable emnet shords) isod 13
Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıda
verilen ülkelerden hangisinin tarımsal ürün çeşit-
liliği bakımından Türkiye'ye daha fazla benzerlik
gösterdiği söylenebilir?
gobiel by onlsigned nobreidiù bisbios;A
A) Fransa
B) Almanya
C) Nijerya
D) Rusya
E) İngiltere
teinsnuY (8
Dünya'nın 7 harikası içinde yer alan Babil'in asma
habcolori ocağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları
2

runningis ty 23. jable emnet shords) isod 13 Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinin tarımsal ürün çeşit- liliği bakımından Türkiye'ye daha fazla benzerlik gösterdiği söylenebilir? gobiel by onlsigned nobreidiù bisbios;A A) Fransa B) Almanya C) Nijerya D) Rusya E) İngiltere teinsnuY (8 Dünya'nın 7 harikası içinde yer alan Babil'in asma habcolori ocağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları 2