Soru:

s 9. du- Aşağıda iki farklı ülkenin nüfus özellikleri verilmiştir. K ülkesi: Ortanca yaşı yüksektir. L ülkesi: Demografik yatırı

s
9.
du-
Aşağıda iki farklı ülkenin nüfus özellikleri verilmiştir.
K ülkesi: Ortanca yaşı yüksektir.
L ülkesi: Demografik yatırımlar fazladır.
Buna göre K ve L ülkelerinin özellikleri ile ilgili
olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?
A) İkincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı K
ülkesinde daha fazladır.
B) L ülkesinde doğum oranı daha yüksektir.
C) K ülkesinde eğitim seviyesi daha yüksektir.
D) L ülkesi daha çok ham madde ithal eder. V
E) K ülkesinin sanayi ürünleri ihracatı L ülkesinden
fazladır.

s 9. du- Aşağıda iki farklı ülkenin nüfus özellikleri verilmiştir. K ülkesi: Ortanca yaşı yüksektir. L ülkesi: Demografik yatırımlar fazladır. Buna göre K ve L ülkelerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur? A) İkincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı K ülkesinde daha fazladır. B) L ülkesinde doğum oranı daha yüksektir. C) K ülkesinde eğitim seviyesi daha yüksektir. D) L ülkesi daha çok ham madde ithal eder. V E) K ülkesinin sanayi ürünleri ihracatı L ülkesinden fazladır.