Soru:

sağıdakiler Aşağıdakilerden hangisi ladin, sedir, göknar ve ardıç glor iğne yapraklı ağaçlardan oluşmuş ormanların or- tak özell

sağıdakiler
Aşağıdakilerden hangisi ladin, sedir, göknar ve ardıç
glor iğne yapraklı ağaçlardan oluşmuş ormanların or-
tak özelliğidir?
A) Birinci jeolojik zamanda kalma bitki olmaları
B
B) Nemli ve soğuk ortamları sevmeleri
C) Her iklim tipine uyum sağlamaları
D) Endemik bitki olmaları
E) Orman altı florası olmalan

sağıdakiler Aşağıdakilerden hangisi ladin, sedir, göknar ve ardıç glor iğne yapraklı ağaçlardan oluşmuş ormanların or- tak özelliğidir? A) Birinci jeolojik zamanda kalma bitki olmaları B B) Nemli ve soğuk ortamları sevmeleri C) Her iklim tipine uyum sağlamaları D) Endemik bitki olmaları E) Orman altı florası olmalan