Soru:

sayda insana en yan yeydir D) Bir eylemin ahlaksal değeri, eyle tedir E) Birey, öncelikle kendi çıkarlar 10. Aşağıdaki haritada

sayda insana en
yan yeydir
D) Bir eylemin ahlaksal değeri, eyle
tedir
E) Birey, öncelikle kendi çıkarlar
10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş-
IZ III
tir.
Haritadaki bu alanlardan hangilerinde hâkim olan bitki ör-
tüsünü orman topluluklar oluşturmaz?
D) IV
E) V
C) III
(A))
B) ||

sayda insana en yan yeydir D) Bir eylemin ahlaksal değeri, eyle tedir E) Birey, öncelikle kendi çıkarlar 10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş- IZ III tir. Haritadaki bu alanlardan hangilerinde hâkim olan bitki ör- tüsünü orman topluluklar oluşturmaz? D) IV E) V C) III (A)) B) ||