Soru:

SI2UI. Dy şüphe gelip geçici Fr E Doğru bilgi gerçek 10. Doğal afetler, jeolojik ve meteorolojik kökenli doğal afetler olarak ik

SI2UI.
Dy şüphe gelip geçici
Fr
E Doğru bilgi gerçek
10. Doğal afetler, jeolojik ve meteorolojik kökenli doğal
afetler olarak iki ana gruba ayrılır.
Deprem, tsunami, heyelan ve volkanik patlamalar
jeolojik kökenli iken, meteorolojik doğal afetlere sel,
kasırga, hortum ve yangınlar örnek olarak verilebilir.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaygın olarak
görülen doğal afet diğerlerinden farklı bir ne-
dene davanır?
A) Japonya
B) Yeni Zelanda
Mısır
D) Filipinler
E) Şili
13. İlk Çağ filozofla
si olan Platon

SI2UI. Dy şüphe gelip geçici Fr E Doğru bilgi gerçek 10. Doğal afetler, jeolojik ve meteorolojik kökenli doğal afetler olarak iki ana gruba ayrılır. Deprem, tsunami, heyelan ve volkanik patlamalar jeolojik kökenli iken, meteorolojik doğal afetlere sel, kasırga, hortum ve yangınlar örnek olarak verilebilir. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaygın olarak görülen doğal afet diğerlerinden farklı bir ne- dene davanır? A) Japonya B) Yeni Zelanda Mısır D) Filipinler E) Şili 13. İlk Çağ filozofla si olan Platon