Soru:

simbo B. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son la biter. Ancak birkaç hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de

simbo
B. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son la biter. Ancak birkaç
hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de
görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an-
latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır.
1800'lü

simbo B. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son la biter. Ancak birkaç hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an- latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır. 1800'lü yıllarda aşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla- tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an- latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka- vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk hikâyelerinden biri değildir? A) Derdiyok ile Zülfü-siyah B) Arzu ile Kanber C) Kelile ile Dimne D) Tahir ile Zühre E) Kerem ile Asli 2. Bu sayfanın neme Sınavlar...

Soru Çözümünü Göster