Soru:

SIRI NUNTA 5. Siperinde sahipsiz bir gölge kadar sa- kin kalan Kuru Kadı yavaşça kımılda- di(t) ikindiden beri rutubetli rüzgârı

SIRI
NUNTA
5.
Siperinde sahipsiz bir gölge kadar sa-
kin kalan Kuru Kadı yavaşça kımılda-
di(t) ikindiden beri rutubetli rüzgârın
altında düşünüyor(II) uzaktaki belirsiz
sisler içinde süzülen kurşuni kulelere
bakıyorduy Bunların hepsi Türklerin
elindeydi
Numaralanmış bölümlerin hangisinde noktalı
virgül kullanılmalıdır?
A) 1. B) II. C) III. D) IV.

SIRI NUNTA 5. Siperinde sahipsiz bir gölge kadar sa- kin kalan Kuru Kadı yavaşça kımılda- di(t) ikindiden beri rutubetli rüzgârın altında düşünüyor(II) uzaktaki belirsiz sisler içinde süzülen kurşuni kulelere bakıyorduy Bunların hepsi Türklerin elindeydi Numaralanmış bölümlerin hangisinde noktalı virgül kullanılmalıdır? A) 1. B) II. C) III. D) IV.