Soru:

Snavda Bu Tarz Sorarlar Aşağıdaki şekilde, yan basınçların etkisiyle kırılarak oluşan bir yer şekli gösterilmiştir. Horst Horst

Snavda
Bu Tarz
Sorarlar
Aşağıdaki şekilde, yan basınçların etkisiyle kırılarak
oluşan bir yer şekli gösterilmiştir.
Horst
Horst
Graben
Graben
Esneklik özelliği az olan sert kayaçlarda kırılmanın
daha şiddetli olacağı düşünüldüğünde, aşağıdaki
kayaç çiftlerinden hangisinde bu tip yerşekillerine
daha sık rastlanır?
Granit - Mermer
B) Bazalt - Tüf
C) Mercan Tebeşir
D) Kuin - Linyit
E) Siyenit- Çakıl
Üd
BE

Snavda Bu Tarz Sorarlar Aşağıdaki şekilde, yan basınçların etkisiyle kırılarak oluşan bir yer şekli gösterilmiştir. Horst Horst Graben Graben Esneklik özelliği az olan sert kayaçlarda kırılmanın daha şiddetli olacağı düşünüldüğünde, aşağıdaki kayaç çiftlerinden hangisinde bu tip yerşekillerine daha sık rastlanır? Granit - Mermer B) Bazalt - Tüf C) Mercan Tebeşir D) Kuin - Linyit E) Siyenit- Çakıl Üd BE