Soru:

so > Ege KARADENIZ GÜRCİSTAN BUL KUN, ERM DENIZT EGE " IV IRAK SURİYE AKDENIZ Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen

so
> Ege
KARADENIZ
GÜRCİSTAN
BUL
KUN,
ERM
DENIZT
EGE
"
IV
IRAK
SURİYE
AKDENIZ
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yö-
relerin hangisinde sanayinin daha az geliştiği söyle-
nir?
A) 1
B) II
C) III
D) IV
E) V

so > Ege KARADENIZ GÜRCİSTAN BUL KUN, ERM DENIZT EGE " IV IRAK SURİYE AKDENIZ Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yö- relerin hangisinde sanayinin daha az geliştiği söyle- nir? A) 1 B) II C) III D) IV E) V