Soru:

SOSYAL BİLİML Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik ve siyasal alanda işbirliği yaparak bazı örgütlerin ku- rulmasını

SOSYAL BİLİML
Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik
ve siyasal alanda işbirliği yaparak bazı örgütlerin ku-
rulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı, üye ülke-
lerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini
artırmaktır.
Bu amaçlarla kurulmuş örgütler içerisinde yeni
ülkelerin katılımı ile sınırları en değişken olan ör-
güt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği
B) Körfez İş Birliği Konseyi
C) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü
D) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği
E) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

SOSYAL BİLİML Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik ve siyasal alanda işbirliği yaparak bazı örgütlerin ku- rulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı, üye ülke- lerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır. Bu amaçlarla kurulmuş örgütler içerisinde yeni ülkelerin katılımı ile sınırları en değişken olan ör- güt aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Birliği B) Körfez İş Birliği Konseyi C) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü D) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği E) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü