Soru:

SOSYAL BİLİMLER 1. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde yer alan beş mer- kez gösterilmiştir. 23° 27' Ekvator 23° 27' Grafikte ise

SOSYAL BİLİMLER
1. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde yer alan beş mer-
kez gösterilmiştir.
23° 27'
Ekvator
23° 27'
Grafikte ise yatay düzleme dik olarak yerleştirilen bir
metrelik bir çubuğun 21 Haziran
-
21 Aralık döne-
minde bir ay arayla öğle vaktinde tespit edilen gölge
uzunlukları (cm) verilmiştir.
150
120
90
60
30
0
21 H 21 T 21 A 23 E 21 E 21 K 21 A
Tarihler
Bu grafik haritada gösterilen yerlerden hangisine
aittir?
D) IV X E) V
A) I
C) III
B) II
1983
C
2. Denizler ara
larda altern
nedeniyle
hålde kana
Buna gör
Kiel,
/benimhocam
AH!
Korif
Süv
Hi
Pa
su yo
A) 1
3.

SOSYAL BİLİMLER 1. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde yer alan beş mer- kez gösterilmiştir. 23° 27' Ekvator 23° 27' Grafikte ise yatay düzleme dik olarak yerleştirilen bir metrelik bir çubuğun 21 Haziran - 21 Aralık döne- minde bir ay arayla öğle vaktinde tespit edilen gölge uzunlukları (cm) verilmiştir. 150 120 90 60 30 0 21 H 21 T 21 A 23 E 21 E 21 K 21 A Tarihler Bu grafik haritada gösterilen yerlerden hangisine aittir? D) IV X E) V A) I C) III B) II 1983 C 2. Denizler ara larda altern nedeniyle hålde kana Buna gör Kiel, /benimhocam AH! Korif Süv Hi Pa su yo A) 1 3.