Soru:

Sosyal Bilimler 12 10. Yaşli Genç ve yetişkin Çocuk Yukarıda verilen grafikteki gibi nüfusun yaş grup larına dağıldığı bir ülkey

Sosyal Bilimler
12
10.
Yaşli
Genç ve yetişkin
Çocuk
Yukarıda verilen grafikteki gibi nüfusun yaş grup
larına dağıldığı bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki-
sağıdaki
lerden hangisi söylenemez?
A) Ham madde ithalatı fazladır.
B) Tarımda iklim koşullarına bağımlılık azdır.
C) Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.
D) Okur yazar oranı fazladır.
E) Kalkınma seviyesi düşük, demografik yatırımlar
fazladır.
11. Aristoteles'e göre her nesne form kazanmış bir mad-
de, dolayısıyla bir form ve madde birliğidir. Doğada ne
madde ne de form, birbirlerinden ayrı olarak buluna-
maz. Bundan dolayı somut anlamdaki formu da, mad-
deyi de göstermek, bir nesneyi göstermektir. Form
her türlü niteliği ve işlevi de kapsayan bir ilkedir. Değ
lorir Bu değişim

Sosyal Bilimler 12 10. Yaşli Genç ve yetişkin Çocuk Yukarıda verilen grafikteki gibi nüfusun yaş grup larına dağıldığı bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki- sağıdaki lerden hangisi söylenemez? A) Ham madde ithalatı fazladır. B) Tarımda iklim koşullarına bağımlılık azdır. C) Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. D) Okur yazar oranı fazladır. E) Kalkınma seviyesi düşük, demografik yatırımlar fazladır. 11. Aristoteles'e göre her nesne form kazanmış bir mad- de, dolayısıyla bir form ve madde birliğidir. Doğada ne madde ne de form, birbirlerinden ayrı olarak buluna- maz. Bundan dolayı somut anlamdaki formu da, mad- deyi de göstermek, bir nesneyi göstermektir. Form her türlü niteliği ve işlevi de kapsayan bir ilkedir. Değ lorir Bu değişim