Soru:

SOSYAL BİLİMLER TYT / SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültür 2. Cevap

SOSYAL BİLİMLER
TYT / SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültür
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa
3.
1.
del
C.
BERMAN
PENINSULA
ASIA MINOR
TA
Yuni Shi Devletlerini
Onemli Seler Devletlen
o alioner
AFRICA
ilk Çağ'da Yunan Şehir Devletlerinin Yayıldığı Bölgeler
ilk Çağ uygarlıkları dersinde yukarıdaki haritaya göre
dersini anlatan Okay Bey'in aşağıdakilerden hangisini
söylemesi doğru olmaz?
A) Yunanlılar, farklı kıtalarda egemenlik kurmuşlardır.
B) Yunanistan'da siyasi birlik sağlanamamıştır.
C) Yunan şehir devletleri, ticari faaliyetlerle uğraşmışlar-
dir.
Yunan şehir devletleri feodal bir yapıya sahiptir.
Yunanlılar
, Avrupa'nın kuzeyinde yayılmamışlardır.

SOSYAL BİLİMLER TYT / SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültür 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa 3. 1. del C. BERMAN PENINSULA ASIA MINOR TA Yuni Shi Devletlerini Onemli Seler Devletlen o alioner AFRICA ilk Çağ'da Yunan Şehir Devletlerinin Yayıldığı Bölgeler ilk Çağ uygarlıkları dersinde yukarıdaki haritaya göre dersini anlatan Okay Bey'in aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğru olmaz? A) Yunanlılar, farklı kıtalarda egemenlik kurmuşlardır. B) Yunanistan'da siyasi birlik sağlanamamıştır. C) Yunan şehir devletleri, ticari faaliyetlerle uğraşmışlar- dir. Yunan şehir devletleri feodal bir yapıya sahiptir. Yunanlılar , Avrupa'nın kuzeyinde yayılmamışlardır.