Soru:

STI doğal gaz, daha çok m bölgelerine ulaştı- tilan bölgenin deniz sima daha çok boru car Denizi Havzası n doğalgaz ve pet- hati

STI
doğal gaz, daha çok
m bölgelerine ulaştı-
tilan bölgenin deniz
sima daha çok boru
car Denizi Havzası
n doğalgaz ve pet-
hatian taşımacılı-
töder
DENEME SINAVI 3A
14. Aşağıdaki grafikte Türkiye nüfusunun mevcut özellikle-
rinden hareketle 2075 yılına kadar yaş gruplarında oluşa-
bilecek dağılım oranları tahmini olarak verilmiştir.
1
1
(%)
Yaş Grupları
15-64
65 ve üzeri
0-14
2025
2040
2050
2075
Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki açıklamalardan
hangisine ulaşılamaz?
A) 0-14 yaş grubundaki nüfus oranı azalacaktır.
Boplam nüfus azalacaktır.
15-64 yaş grubundaki nüfus 0-14 yaş grubundaki
nüfustan fazladır.
D) Doğum oranı azalacaktır.
E) Ortalama yaşam süresi artacaktır.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
100
80
60
40
20
0

STI doğal gaz, daha çok m bölgelerine ulaştı- tilan bölgenin deniz sima daha çok boru car Denizi Havzası n doğalgaz ve pet- hatian taşımacılı- töder DENEME SINAVI 3A 14. Aşağıdaki grafikte Türkiye nüfusunun mevcut özellikle- rinden hareketle 2075 yılına kadar yaş gruplarında oluşa- bilecek dağılım oranları tahmini olarak verilmiştir. 1 1 (%) Yaş Grupları 15-64 65 ve üzeri 0-14 2025 2040 2050 2075 Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılamaz? A) 0-14 yaş grubundaki nüfus oranı azalacaktır. Boplam nüfus azalacaktır. 15-64 yaş grubundaki nüfus 0-14 yaş grubundaki nüfustan fazladır. D) Doğum oranı azalacaktır. E) Ortalama yaşam süresi artacaktır. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 100 80 60 40 20 0