Soru:

stir 9. Aşağıdaki haritada Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü'nün 2013 yılı verilerine göre ülkelerin doğal afetlere maruz kalma dü

stir
9. Aşağıdaki haritada Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü'nün 2013
yılı verilerine göre ülkelerin doğal afetlere maruz kalma
düzeyleri gösterilmiştir.
Atlas
Okyanusu
Pasifik
Okyanusu
Pasifik
Okyanusu
Hint
Okyanusu
2000
4000
km
Çok yüksek seviyede
maruz kalma
Yüksek seviyede
maruz kalma
Orta seviyede
maruz kalma
| Düşük seviyede
maruz kalma
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru
degildir?
A) Afrika'nın batısındaki ülkeler doğusundaki ülkelere göre
afetlere daha az maruz kalmaktadır.
B) İran ve Yemen afetlere orta seviyede maruz kalan ülkeler
arasında yer alır.
C) Avrupa Kitası'nda afetlere en fazla maruz kalan
ülkelerden biri Italya'dır.
D) Pasifik Okyanusu kıyısındaki ülkeler genellikle deprem
ke sel afetine maruz kalmaktadır.
E) Iskandinav ülkeleri, Orta Amerika ülkelerine göre
afetlere daha az maruz kalmaktadır.
IMA

stir 9. Aşağıdaki haritada Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü'nün 2013 yılı verilerine göre ülkelerin doğal afetlere maruz kalma düzeyleri gösterilmiştir. Atlas Okyanusu Pasifik Okyanusu Pasifik Okyanusu Hint Okyanusu 2000 4000 km Çok yüksek seviyede maruz kalma Yüksek seviyede maruz kalma Orta seviyede maruz kalma | Düşük seviyede maruz kalma Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru degildir? A) Afrika'nın batısındaki ülkeler doğusundaki ülkelere göre afetlere daha az maruz kalmaktadır. B) İran ve Yemen afetlere orta seviyede maruz kalan ülkeler arasında yer alır. C) Avrupa Kitası'nda afetlere en fazla maruz kalan ülkelerden biri Italya'dır. D) Pasifik Okyanusu kıyısındaki ülkeler genellikle deprem ke sel afetine maruz kalmaktadır. E) Iskandinav ülkeleri, Orta Amerika ülkelerine göre afetlere daha az maruz kalmaktadır. IMA