Soru:

SUPA 40. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılık lar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve

SUPA
40. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılık
lar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak
ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel
kalkınma projeleri geliştirilmiştir.
Bu amaçla hazırlanan;
Konya Ovasi,
Doğu Karadeniz,
III. Güneydoğu Anadolu,
V Zonguldak Bartın Karabük
projelerinden hangileri sulama, enerji, ulaşım, sanayi,
eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır?
Allyn
A) I ve II
B) I ve III
C)"
C) II ve III
D) II ve W
vex
1Il ve M
12
SUP_TG_22_AYT_02

SUPA 40. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılık lar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan; Konya Ovasi, Doğu Karadeniz, III. Güneydoğu Anadolu, V Zonguldak Bartın Karabük projelerinden hangileri sulama, enerji, ulaşım, sanayi, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır? Allyn A) I ve II B) I ve III C)" C) II ve III D) II ve W vex 1Il ve M 12 SUP_TG_22_AYT_02