Soru:

T 5. Bir DNA'ya ait yapıların dağılımını gösteren pasta grafiği aşağıda verilmiştir. X: 100 Adet Y: 150 Adet R: 500 Adet >Z: 150

T 5. Bir DNA'ya ait yapıların dağılımını gösteren pasta grafiği
aşağıda verilmiştir.
X: 100 Adet
Y: 150 Adet
R: 500 Adet
>Z: 150 Adet
P: 100 Adet
T: 500 Adet
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan-
lıştır?
A) T yapısı adenin nükleotit ise R yapısı timin nükleotittir.
B) P yapısı guanin nükleotit ise Z yapısı timin nükleotittir.
C) DNA'daki toplam nükleotit sayısı T yapısının sayısı ka-
dardır.
D) DNA üzerinde X yapısı ile P yapısı, Y yapısı ile de Z ya-
Y
pisi karşılıklı dizilir.

T 5. Bir DNA'ya ait yapıların dağılımını gösteren pasta grafiği aşağıda verilmiştir. X: 100 Adet Y: 150 Adet R: 500 Adet >Z: 150 Adet P: 100 Adet T: 500 Adet Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan- lıştır? A) T yapısı adenin nükleotit ise R yapısı timin nükleotittir. B) P yapısı guanin nükleotit ise Z yapısı timin nükleotittir. C) DNA'daki toplam nükleotit sayısı T yapısının sayısı ka- dardır. D) DNA üzerinde X yapısı ile P yapısı, Y yapısı ile de Z ya- Y pisi karşılıklı dizilir.