Soru:

T 5. Bir DNA'ya ait yapıların dağılımını gösteren pasta grafiği aşağıda verilmiştir. X: 100 Adet Y: 150 Adet R: 500 Adet >Z: 150

T 5. Bir DNA'ya ait yapıların dağılımını gösteren pasta grafiği
aşağıda verilmiştir.
X: 100 Adet
Y: 150 Adet
R: 500 Adet
>Z: 150 Adet
P: 100 Adet
T: 500 Adet
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan-
lıştır?
A) T yapısı adenin nükleotit ise R

T 5. Bir DNA'ya ait yapıların dağılımını gösteren pasta grafiği aşağıda verilmiştir. X: 100 Adet Y: 150 Adet R: 500 Adet >Z: 150 Adet P: 100 Adet T: 500 Adet Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan- lıştır? A) T yapısı adenin nükleotit ise R yapısı timin nükleotittir. B) P yapısı guanin nükleotit ise Z yapısı timin nükleotittir. C) DNA'daki toplam nükleotit sayısı T yapısının sayısı ka- dardır. D) DNA üzerinde X yapısı ile P yapısı, Y yapısı ile de Z ya- Y pisi karşılıklı dizilir.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap