Soru:

Tak nangien A) Yalnizi B) Yalnız II C) Yalnız if D) I ve II E) Il ve III 10. Yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şekil

Tak
nangien
A) Yalnizi
B) Yalnız II
C) Yalnız if
D) I ve II
E) Il ve III
10. Yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şekilde
normal değerlerin altına düşmesi meteorolojik kuraklı
olarak nitelendirilir.
ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi bu afetin etkisinin
azaltılmasında faydalı olacak faktörlerden biri
değildir?
A) Su ihtiyacı az olan ürünlerin yetiştirilmesi
B) Damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması
C) Sulu tarım ürünlerinin yaygınlaştinimas
D) Nadaslı tarımın yaygınlaştırlmast
E) Yağmur suyu hasadının yapılması

Tak nangien A) Yalnizi B) Yalnız II C) Yalnız if D) I ve II E) Il ve III 10. Yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi meteorolojik kuraklı olarak nitelendirilir. ÖSYM Aşağıdakilerden hangisi bu afetin etkisinin azaltılmasında faydalı olacak faktörlerden biri değildir? A) Su ihtiyacı az olan ürünlerin yetiştirilmesi B) Damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması C) Sulu tarım ürünlerinin yaygınlaştinimas D) Nadaslı tarımın yaygınlaştırlmast E) Yağmur suyu hasadının yapılması