Soru:

TEST 132 Soru 4 in or- dir? Dünya nüfusunun hızla artması, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler suya olan ihtiyacı artırmıştır.

TEST 132
Soru 4
in or-
dir?
Dünya nüfusunun hızla artması, sanayileşme
ve teknolojik gelişmeler suya olan ihtiyacı
artırmıştır. Suyun aşırı ve yanlış kullanılma-
si su döngüsünde birtakım bozulmalara yol
açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde
bozulmalara yol açan olaylardan biri de-
ğildir?
A) Su kaynaklarının aşırı kullanılması
B) Büyük baraj göllerinin yapılması
C) Bataklıkların islah edilmesi
D) Geniş alanların asfaltlanması
E) Bitki türlerinin tahrip edilmesi
hizi-
dan-
Soru
5
Kuzey Afrika, Arabistan Yarımadası, Avust-
ralya'nın iç kesimleri, Orta Asya yeryüzünün
çok seyrek nüfuslu yerlerine birer örnektir.
asi
Buna

TEST 132 Soru 4 in or- dir? Dünya nüfusunun hızla artması, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler suya olan ihtiyacı artırmıştır. Suyun aşırı ve yanlış kullanılma- si su döngüsünde birtakım bozulmalara yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde bozulmalara yol açan olaylardan biri de- ğildir? A) Su kaynaklarının aşırı kullanılması B) Büyük baraj göllerinin yapılması C) Bataklıkların islah edilmesi D) Geniş alanların asfaltlanması E) Bitki türlerinin tahrip edilmesi hizi- dan- Soru 5 Kuzey Afrika, Arabistan Yarımadası, Avust- ralya'nın iç kesimleri, Orta Asya yeryüzünün çok seyrek nüfuslu yerlerine birer örnektir. asi Buna