Soru:

Test 5 İklim Bilgisi Türkiye'nin İklimi 6. 1. Yaz kuraklığı en fazla olan il II. Güneşlenme süresi en az olan il III. En az yağı

Test
5
İklim Bilgisi
Türkiye'nin İklimi
6.
1. Yaz kuraklığı en fazla olan il
II. Güneşlenme süresi en az olan il
III. En az yağış alan il
IV. Kış sıcaklıkları en düşük olan il
I, II, III ve IV numaralı özelliklerin görüldüğü iller sıra-
sıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kars, Konya, Rize, Şanlıurfa
B) Şanlıurfa, Rize, Konya, Kars
C) Rize, Şanlıurfa, Kars, Konya
D) Kars, Rize, Şanlıurfa, Konya
E) Konya, Şanlıurfa, Rize, Kars

Test 5 İklim Bilgisi Türkiye'nin İklimi 6. 1. Yaz kuraklığı en fazla olan il II. Güneşlenme süresi en az olan il III. En az yağış alan il IV. Kış sıcaklıkları en düşük olan il I, II, III ve IV numaralı özelliklerin görüldüğü iller sıra- sıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kars, Konya, Rize, Şanlıurfa B) Şanlıurfa, Rize, Konya, Kars C) Rize, Şanlıurfa, Kars, Konya D) Kars, Rize, Şanlıurfa, Konya E) Konya, Şanlıurfa, Rize, Kars