Soru:

th, bütün alanlar için ge sinflaması olduğu söylenebi- VO. e B) I ve D) Il ve IV C) Il ve 1 E) II ve 25. 28 Deniz yolu ulaşımı i

th, bütün alanlar için
ge sinflaması olduğu söylenebi-
VO.
e
B) I ve
D) Il ve IV
C) Il ve 1
E) II ve
25.
28
Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın-
da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası
etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu
ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır.
Buna göre yukarıdakt naritada gösterilen güzer-
gâhlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu
güzergâhı durumundad?
B) II
C) IN
D) IV
E) V
A
1
2013 - YGS. TIPKI BASIM

th, bütün alanlar için ge sinflaması olduğu söylenebi- VO. e B) I ve D) Il ve IV C) Il ve 1 E) II ve 25. 28 Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın- da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre yukarıdakt naritada gösterilen güzer- gâhlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu güzergâhı durumundad? B) II C) IN D) IV E) V A 1 2013 - YGS. TIPKI BASIM