Soru:

tonguç ka 10. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gös- terilmiş beş bölge ve bu bölgelerin dördünde insan et- kisi

tonguç ka
10. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gös-
terilmiş beş bölge ve bu bölgelerin dördünde insan et-
kisine bağlı olarak meydana gelebilecek değişimlere
ait senaryolar verilmiştir.
• Orman örtüsünün tahribatı, bölgede yaşanart selle-
rin sıklığında artışlara neden olacaktır.
• Deniz seviyesinde meydana gelecek yükselme, böl-
gedeki tarım alanlarının sular altında kalmasına ne-
den olacaktır.
Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak yağış
düzensizliği, bölgede çölleşme sürecini hızlandıra-
caktır.
• Iklim değişimlerine bağlı olarak sıcaklıkların artma-
si, bölgedeki buzullarib erimesini hızlandıracaktır.
Buna göre haritada hangi numarayla gösterilen böl-
genin değişimi hakkında bir senaryo verilmemiştir?
A) B) II C
D) IV EV

tonguç ka 10. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gös- terilmiş beş bölge ve bu bölgelerin dördünde insan et- kisine bağlı olarak meydana gelebilecek değişimlere ait senaryolar verilmiştir. • Orman örtüsünün tahribatı, bölgede yaşanart selle- rin sıklığında artışlara neden olacaktır. • Deniz seviyesinde meydana gelecek yükselme, böl- gedeki tarım alanlarının sular altında kalmasına ne- den olacaktır. Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak yağış düzensizliği, bölgede çölleşme sürecini hızlandıra- caktır. • Iklim değişimlerine bağlı olarak sıcaklıkların artma- si, bölgedeki buzullarib erimesini hızlandıracaktır. Buna göre haritada hangi numarayla gösterilen böl- genin değişimi hakkında bir senaryo verilmemiştir? A) B) II C D) IV EV