Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 40. 2021 yılı itibariyle Bangladeş, Çin ve Brezilya gibi ülkelere ait nüfus piramid

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
40. 2021 yılı itibariyle Bangladeş, Çin ve Brezilya gibi
ülkelere ait nüfus piramididir.
•
Doğum oranında ciddi bir düşüş vardır.
.
• Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin yükselmeye başladığını
ifade eder.
Yukarıda özellikleri verilen nüfus piramidi
aşağıdakilerden hangisidir?
(A)
901
05 0
Kadın
Erkek
1.8 36 54 72
Kişi sayısı (milyon)
B)
O
E
9
6
7.2 5.4 3.6 1.8
Kişi sayısı (milyon)
Erkek
1.5
4.5 3
Kişi sayısı (milyon)
Erkek
1000 750 500
Kişi sayısı (bin)
Erkek
250
50-54
45-49
40-44
35-30
30-34
25-20
20-24
15-19
10-14
59
04
0
12 10 8 6 4
Kişi sayısı (milyon)
Erkek
21 18 15 12 9 6 3
Kişi sayısı (bin)
904
ndon
115-119
80-84-
75-79
-70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0
0
0
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0
0
0
Kadın
3
4.5
1.5
Kişi sayısı (milyon)
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
8
46
002
2
Kişi sayısı (milyon)
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Kadın
250 500 750 1000
Kişi sayısı (bin)
Kadın
6
0
10 12
Kadın
3 6 9 12 15 18 21
Kişi sayısı (bin)

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 40. 2021 yılı itibariyle Bangladeş, Çin ve Brezilya gibi ülkelere ait nüfus piramididir. • Doğum oranında ciddi bir düşüş vardır. . • Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin yükselmeye başladığını ifade eder. Yukarıda özellikleri verilen nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisidir? (A) 901 05 0 Kadın Erkek 1.8 36 54 72 Kişi sayısı (milyon) B) O E 9 6 7.2 5.4 3.6 1.8 Kişi sayısı (milyon) Erkek 1.5 4.5 3 Kişi sayısı (milyon) Erkek 1000 750 500 Kişi sayısı (bin) Erkek 250 50-54 45-49 40-44 35-30 30-34 25-20 20-24 15-19 10-14 59 04 0 12 10 8 6 4 Kişi sayısı (milyon) Erkek 21 18 15 12 9 6 3 Kişi sayısı (bin) 904 ndon 115-119 80-84- 75-79 -70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 0 0 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 0 0 Kadın 3 4.5 1.5 Kişi sayısı (milyon) 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 8 46 002 2 Kişi sayısı (milyon) 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Kadın 250 500 750 1000 Kişi sayısı (bin) Kadın 6 0 10 12 Kadın 3 6 9 12 15 18 21 Kişi sayısı (bin)