Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1 cay- et- 37. Aşağıdaki tabloda yerli enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1
cay-
et-
37. Aşağıdaki tabloda yerli enerji kaynaklarından üretilen
elektrik enerjisi ile Türkiye toplam elektrik enerjisi üre
timi verilmiştir.
Yillar
Yerli kaynak
üretimi (GWh)
Türkiye Toplam
Üretimi (GWh)
2015
120.354
261.783
2016
135.536
274.407
2017
134.469
297.277
2018
149.001
304.801
2019
185.878
303.807
Tablodaki bilgilere göre,
1. Türkiye toplam elektrik üretimi sürekli artmıştır.
II. Yerli kaynaklar içerisinde en fazla elektrik üre-
timi hidrolik enerjiden elde edilmiştir.
III. 2019 yılında yerli kaynaklardan üretilen elektri-
ğin toplamdaki payı önceki yıllara göre en faz-
ladır.
IV. Tüm yıllarda yerli kaynakların toplam elektrik
üretimindeki payı %50'nin altında olmuştur.
V. Türkiye enerji ihtiyacının bir kısmını ithal enerji
kaynaklarından karşılamıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve v E) IV ve v

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1 cay- et- 37. Aşağıdaki tabloda yerli enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi ile Türkiye toplam elektrik enerjisi üre timi verilmiştir. Yillar Yerli kaynak üretimi (GWh) Türkiye Toplam Üretimi (GWh) 2015 120.354 261.783 2016 135.536 274.407 2017 134.469 297.277 2018 149.001 304.801 2019 185.878 303.807 Tablodaki bilgilere göre, 1. Türkiye toplam elektrik üretimi sürekli artmıştır. II. Yerli kaynaklar içerisinde en fazla elektrik üre- timi hidrolik enerjiden elde edilmiştir. III. 2019 yılında yerli kaynaklardan üretilen elektri- ğin toplamdaki payı önceki yıllara göre en faz- ladır. IV. Tüm yıllarda yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %50'nin altında olmuştur. V. Türkiye enerji ihtiyacının bir kısmını ithal enerji kaynaklarından karşılamıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve v E) IV ve v