Soru:

Türkiye, doğal kaynak çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Fosil kaynaklar olan kömür, petrol, doğal gaz; yenilenebilir ka

Türkiye, doğal kaynak çeşitliliği bakımından zengin
bir ülkedir. Fosil kaynaklar olan kömür, petrol, doğal
gaz; yenilenebilir kaynaklar olan Güneş, rüzgâr, su
gücü; nükleer kaynaklar olan uranyum ve toryum
kaynaklannin tümü bulunur. Ancak bu kaynaklann
bazılarının potansiyeli çok fazla iken bazılannin po-
tansiyeli ise azdır.
KARADENIZ
GORCISTAN
ERM
TV
EGE DENIZI
BURIYE
AKDENIZ
Buna göre haritada gösterilen numaralı alanların
hangisinde jeotermal enerji potansiyeli ve üreti-
mi fazladır?
A) !
6
BY II
C) III
D) IV
E) V

Türkiye, doğal kaynak çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Fosil kaynaklar olan kömür, petrol, doğal gaz; yenilenebilir kaynaklar olan Güneş, rüzgâr, su gücü; nükleer kaynaklar olan uranyum ve toryum kaynaklannin tümü bulunur. Ancak bu kaynaklann bazılarının potansiyeli çok fazla iken bazılannin po- tansiyeli ise azdır. KARADENIZ GORCISTAN ERM TV EGE DENIZI BURIYE AKDENIZ Buna göre haritada gösterilen numaralı alanların hangisinde jeotermal enerji potansiyeli ve üreti- mi fazladır? A) ! 6 BY II C) III D) IV E) V