Soru:

Türkiye'de iklim ve yerşekilleri düşünüldüğünde hem bitki türleri hem de hayvan türlerinde çok fark- lilik olduğu görülmektedir.

Türkiye'de iklim ve yerşekilleri düşünüldüğünde
hem bitki türleri hem de hayvan türlerinde çok fark-
lilik olduğu görülmektedir.
Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisinde bi-
yoçeşitlilik daha fazladır?
A) Tuz Gölü çevresi
B) Altınbaşak Ovası
C) Erzurum Kars Platosu
D) Ergene Havzası
E) Menteşe Yöresi

Türkiye'de iklim ve yerşekilleri düşünüldüğünde hem bitki türleri hem de hayvan türlerinde çok fark- lilik olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisinde bi- yoçeşitlilik daha fazladır? A) Tuz Gölü çevresi B) Altınbaşak Ovası C) Erzurum Kars Platosu D) Ergene Havzası E) Menteşe Yöresi