Soru:

"Türkiye'de tanm alanan hul nufus artis purpok kentleşme ve sanayileme baskisi ile büyük tehdit altindo bulunmaktadır. Cok verim

"Türkiye'de tanm alanan hul nufus
artis purpok kentleşme ve sanayileme
baskisi ile büyük tehdit altindo
bulunmaktadır. Cok verimli olan bu
arazilerin konut ve sonoyi amaçl plans
kullanımı gelecek için büyük bir tehdit
oluşturmaktadır.
19) Yukarıdakl parçaya göre asagidaki
tarım arazilerinden hangisi tehdit altinda
bulunan yerlerden biri degildir?
Aj Erdemli - Silifke arası
B) Ardahan-kars arasi
C) iskenderun - Mersin arası
Dj Yalova-Gemlik aran
El Bursa - Yalova arası

"Türkiye'de tanm alanan hul nufus artis purpok kentleşme ve sanayileme baskisi ile büyük tehdit altindo bulunmaktadır. Cok verimli olan bu arazilerin konut ve sonoyi amaçl plans kullanımı gelecek için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 19) Yukarıdakl parçaya göre asagidaki tarım arazilerinden hangisi tehdit altinda bulunan yerlerden biri degildir? Aj Erdemli - Silifke arası B) Ardahan-kars arasi C) iskenderun - Mersin arası Dj Yalova-Gemlik aran El Bursa - Yalova arası