Soru:

TÜRKİYE'DE TARIMO TES esi çay, 10. Ülkemizde tarımın en önemli problemlerinden memizi biri sulamadır. BİLGİ REHB Buna göre, ülke

TÜRKİYE'DE TARIMO
TES
esi çay, 10. Ülkemizde tarımın en önemli problemlerinden
memizi
biri sulamadır.
BİLGİ REHB
Buna göre, ülkemizde sulamali tarıma ge-
çilmesi durumunda aşağıdakilerden hangi-
sinin gerçekleşmesi beklenmez?
Ülkemizde tarımda
nin yeterli olmam
burada
etiştir-
alan-
Doğu Anadolu
gibi bölgelerd
verişsiz olma
A) Verim ve kalitenin artması
B) Kırsal alanlardan kentlere olan göçlerin
azalması
e yıl
eytin
Makinelerin
nün üzerin
iz
C) Çay ve findik gibi tarım ürünlerinin ekim
alanının genişlemesi
D) Üretimde yıllara göre dalgalanmanın azal-
Bazı işle
lamayac
5lge
rak
Bazı ye
masi
lanma
E) Tarimin milli ekonomi içerisindeki payının
artmasi
✓ Çiftçinin
zarar
için or
devle
dest

TÜRKİYE'DE TARIMO TES esi çay, 10. Ülkemizde tarımın en önemli problemlerinden memizi biri sulamadır. BİLGİ REHB Buna göre, ülkemizde sulamali tarıma ge- çilmesi durumunda aşağıdakilerden hangi- sinin gerçekleşmesi beklenmez? Ülkemizde tarımda nin yeterli olmam burada etiştir- alan- Doğu Anadolu gibi bölgelerd verişsiz olma A) Verim ve kalitenin artması B) Kırsal alanlardan kentlere olan göçlerin azalması e yıl eytin Makinelerin nün üzerin iz C) Çay ve findik gibi tarım ürünlerinin ekim alanının genişlemesi D) Üretimde yıllara göre dalgalanmanın azal- Bazı işle lamayac 5lge rak Bazı ye masi lanma E) Tarimin milli ekonomi içerisindeki payının artmasi ✓ Çiftçinin zarar için or devle dest