Soru:

Türkiye'nin Jeolojik Yapısı TEST 8 4. 111 IV Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin olu- şum şekliyle ilgili olarak aşa

Türkiye'nin Jeolojik Yapısı
TEST
8
4.
111
IV
Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin olu-
şum şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) V. yerde fay hatlarının az olmasına bağlı olarak dep-
rem olasılığı daha azdır.
B) II. yerdeki Ergene Havzası epirojenik olayların etki-
siyle çökmektedir.
e III. yerde orojenik hareketlere bağlı olarak graben
alanları oluşmuştur.
D) I. yerde Paleozoyik döneme ait araziler bulunmaktadır.
EY IV. yerde epirojenik hareketlere bağlı olarak kıyı tara-
çaları bulunmaktadır.

Türkiye'nin Jeolojik Yapısı TEST 8 4. 111 IV Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin olu- şum şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) V. yerde fay hatlarının az olmasına bağlı olarak dep- rem olasılığı daha azdır. B) II. yerdeki Ergene Havzası epirojenik olayların etki- siyle çökmektedir. e III. yerde orojenik hareketlere bağlı olarak graben alanları oluşmuştur. D) I. yerde Paleozoyik döneme ait araziler bulunmaktadır. EY IV. yerde epirojenik hareketlere bağlı olarak kıyı tara- çaları bulunmaktadır.