Soru:

TYT / SOSYAL BİLİMLER 10. Arazinin eğimli olması Toprağın suya doyması Killi tabakaların varlığı Yukarıda hangi afetin başlıca n

TYT / SOSYAL BİLİMLER
10.
Arazinin eğimli olması
Toprağın suya doyması
Killi tabakaların varlığı
Yukarıda hangi afetin başlıca nedenleri verilmiştir?
A) Çığ
B) Erozyon
C) Sel ve taşkın
D) Heyelan
E) Deprem
1. Descartes, varolan her şeyin ilk ilkelerinin ya da ilk nede
lerinin ruhta ya da zihinde bulunan gerçeklik tohumları
dan farklı bir kaynaktan türemediğini Tanrı'nın bu ilke
nedenleri doğuştan buraya koymuş olduğundan söz ed
Descartes'e göre duyuların insana verdiği bilgiler bir ya
bırakılarak doğrudan zihinsel bilgiye, ruha, akla, zeka
dönmek gerekir. Çünkü bilinebilecek olan şeylerin tohu
ları olarak kavram ve düşünceler yalnızca zihinde do

TYT / SOSYAL BİLİMLER 10. Arazinin eğimli olması Toprağın suya doyması Killi tabakaların varlığı Yukarıda hangi afetin başlıca nedenleri verilmiştir? A) Çığ B) Erozyon C) Sel ve taşkın D) Heyelan E) Deprem 1. Descartes, varolan her şeyin ilk ilkelerinin ya da ilk nede lerinin ruhta ya da zihinde bulunan gerçeklik tohumları dan farklı bir kaynaktan türemediğini Tanrı'nın bu ilke nedenleri doğuştan buraya koymuş olduğundan söz ed Descartes'e göre duyuların insana verdiği bilgiler bir ya bırakılarak doğrudan zihinsel bilgiye, ruha, akla, zeka dönmek gerekir. Çünkü bilinebilecek olan şeylerin tohu ları olarak kavram ve düşünceler yalnızca zihinde do