Soru:

TYT / SOSYAL BİLİMLER B 6. 8. Avrupa Çevre Ajansı'nın yayınladığı bültene göre; gelecek nesiller de seçimlerimizin ve eylemlerim

TYT / SOSYAL BİLİMLER
B
6.
8.
Avrupa Çevre Ajansı'nın yayınladığı bültene göre; gelecek nesiller
de seçimlerimizin ve eylemlerimizin sonuçlarına katlanacaktır. Şu
anda tüm emisyonları durdursak bile, bugün salinan bazı kirleticiler
doğada varlığını sürdürecek ve ortalama sıcaklıklar sabitlenmeden
önce yükselmeye devam edecektir. Bunun etkileri onlarca hatta
yüzyıllarca hissedilecektir.
Bu bültene göre; aşağıdakilerden hangisi gelecek nesillerde
dahi etkisini hissettirebileceği bu faaliyetlerden en az etkiye
sahip olacağı söylenebilir?
A) Tarım, turizm ve barınma ihtiyacı için ormanlık alanların tahrip
edilmesi
B) Enerji temini için fosil yakıt kullanılarak atmosfere karbon sali-
niminin gerçekleşmesi
C) Sanayinin gelişmesi ve sanayiye hammadde sağlamak için
maden çıkarımının artarak devam etmesi
D) Dağlık ve engebeli sahada litolojik özellik değiştirilerek taraçalı
tarımın yapılması
E) Atik sorununa çözüm olarak gelişmiş ülkelerin e-atıklarını geri
kalmış ülkelere ihracatının yapılması
9
Beterilmistir.

TYT / SOSYAL BİLİMLER B 6. 8. Avrupa Çevre Ajansı'nın yayınladığı bültene göre; gelecek nesiller de seçimlerimizin ve eylemlerimizin sonuçlarına katlanacaktır. Şu anda tüm emisyonları durdursak bile, bugün salinan bazı kirleticiler doğada varlığını sürdürecek ve ortalama sıcaklıklar sabitlenmeden önce yükselmeye devam edecektir. Bunun etkileri onlarca hatta yüzyıllarca hissedilecektir. Bu bültene göre; aşağıdakilerden hangisi gelecek nesillerde dahi etkisini hissettirebileceği bu faaliyetlerden en az etkiye sahip olacağı söylenebilir? A) Tarım, turizm ve barınma ihtiyacı için ormanlık alanların tahrip edilmesi B) Enerji temini için fosil yakıt kullanılarak atmosfere karbon sali- niminin gerçekleşmesi C) Sanayinin gelişmesi ve sanayiye hammadde sağlamak için maden çıkarımının artarak devam etmesi D) Dağlık ve engebeli sahada litolojik özellik değiştirilerek taraçalı tarımın yapılması E) Atik sorununa çözüm olarak gelişmiş ülkelerin e-atıklarını geri kalmış ülkelere ihracatının yapılması 9 Beterilmistir.