Soru:

TYT / SOSYAL BİLİMLER TESTİ Aşağıda bir bölgenin izohipsli haritası verilmiştir. 8. mi ta- neyi 1 inin di- 1 2 Deniz ! Buna göre

TYT / SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Aşağıda bir bölgenin izohipsli haritası verilmiştir.
8.
mi ta-
neyi
1
inin
di-
1
2
Deniz
!
Buna göre, izohipsli haritada aşağıdaki yer şekillerin-
den hangileri gösterilmemiştir?
A) Delta ovasi
B) Boyun
C) Tepe
a
Haliç
E) Vadi
1
1
9. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.
II
IV

TYT / SOSYAL BİLİMLER TESTİ Aşağıda bir bölgenin izohipsli haritası verilmiştir. 8. mi ta- neyi 1 inin di- 1 2 Deniz ! Buna göre, izohipsli haritada aşağıdaki yer şekillerin- den hangileri gösterilmemiştir? A) Delta ovasi B) Boyun C) Tepe a Haliç E) Vadi 1 1 9. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. II IV